top of page
İSDS WEB SİTESİ back.png
İSDS Güvenlik Logo
İSDS HAPPY WORK-2024
İSDS RİSK ANALİZİ.jpg
İSDS WEB SİTESİ back.png

İSDS MARITIME

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • İş Parçacığı
İSDS GÜVENLİK LOGO
İSDS HAPPY WORK-2024
İSDS ÜCRETSİZ RİSK ANALİZİ

Ücretsiz Risk Analizi

Global güvenlik sektöründeki uzmanlık ve deneyimimizle optimum çözümler üretilmekte ve müşterilerimizin, güvenlik risklerini minimuma indirecek sistemler tarafımızca oluşturulmaktadır.

Güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi süreci güvenlik risk analizi konusunun temel unsurlarıdır. Güvenliğe olan bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar arttıkça özel güvenlik hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklık ve saldırılara karşı duyarlılığımız da artmaktadır. Korunan maddi değerlere yönelik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, prestij ve gizli veya değerli bilgi kaybına sebep olabilirler. Manevi değerler açısından ise bu saldırıların toplu iş ve toplu yaşam gibi doğrudan yaşamı etkileyen sistemlere yöneltilmesi durumunda kayıp, insan sağlığı ve hatta insan hayatı dahi olabilir.


Bu nedenle ISDS Güvenlik Ltd. Şti. tarafından benimsenen ilkeler gereğince; “özel güvenlik hizmetinin teminine yönelik çabalar tükenmemesi gereken ve sürekli iyileştirmeler ile güncel tutulması gerekli bir faaliyet olmalıdır.”

 

Risk Analizi Nedir: Stratejik kararlarda ele alınan değişken ile ilgili olan riskin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını sağlayan metotların bütünüdür. Başka bir deyimle, ilgi duyulan değişkene ilişkin öngörü, olasılık dağılımı şeklinde ortaya konur.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi; 

 

Güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir.

 

Risk analizinde, riskler belirlenirken mevcut değerler tek tek göz önünde bulundurulur ve her bir değerin içinde bulunduğu tehditler belirlenir. Bunun yanında, halihazırda mevcut olan karşı önlemler incelenir. Bir sonraki safhada, ortaya konulmuş olan değer, açıklık, tehdit ve karşı önlemlerinin değerlendirilmesi işlemi yapılır. Değerlendirilmiş değer, açıklık, tehdit ve karşı önlem değerleri girdi olarak alınıp, matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri bulunur. Son aşama ise risk-değer eşleştirmesi olarak anılır.

bottom of page